Arbeidet kan være i valgfri teknikk (maleri, skulptur, bygning, collage, foto, skisse eller lignende)

Søkerens egen tolkning av ensomhet skal legges til grunn for bidraget

Arbeidet skal være produsert til konkurransen (ikke tidligere fullført skoleoppgave) og leveres i maks to A3-plansjer i tillegg til en beskrivelse på maks 600 ord. Husk å titulere arbeidet. 

For å delta må man være medlem av AFAG (meld deg inn her)

Man kan jobbe alene eller i en gruppe på maks tre personer

Deltakeren skal være student i hele eller mer enn halvparten av 2020
Fristen for å levere er 1. september 2020. 


Arbeidet leveres i liggende format som pdf og sendes til post@afag.no.

Merk innsendelsen med AFAGPRISEN 2020.


Alle arbeid presenteres anonymt for jury og på www.afagprisen.no