Bidragene blir lagt ut her etter vinneren er annonsert.  OM AFAGPRISEN 2020 
 ÅRETS TEMA: ENSOMHET
 DELTA I KONKURRANSEN
 JURY